Royal Family

Abalangira

Baleke – Abalangira (Royal Family) Mulangira Bamweyana – Abalangira (Royal Family) Mulangira Bbengo – Abalangira (Royal Family) Mulangira Ccwa – Abalangira (Royal Family) Mulangira Galuleeba – Abalangira (Royal Family) Mulangira Geeserwa – Abalangira (Royal ... Read More

October 01, 2017